top of page

Notariaalselt kinnitatud tõlke koostamiseks on vajalik täiemahuline ja juriidiliselt kehtiv dokumentDokument peab sisaldama järgmist informatsiooni: dokumendi nimetus, dokumendi väljastaja, dokumendi väljastamise kuupäev, dokumendi koostamise, väljastamise ja allkirjastamise koha nimetus, allkiri (allkirjad) ja pitsat. Tõlge ja originaal näidatakse notarile ette, kes neid võrdleb ja kinnitab, köites need kokku. Juhul kui siiski soovite, et tõlge köidetaks kokku originaaldokumendi kinnitatud koopiaga, peate arvestama, et dokumendi tõlkimiseks esitamisel tuleb igal juhul esitada ka dokumendi originaal, et saaksime selle kindlaksmääratud korras notarile ette näidata.


Notariaalselt kinnitatud tõlge on üheks kõige keerulisemaks ja nõutavamaks tõlkeliigiks, sest nende koostamiseks on vajalik suur kogemus ja tähelepanu pööramine detailidele. Tavaliselt küsivad notariaalselt kinnitatud tõlkeid füüsilised ja juriidilised isikud, advokaadibürood ja riiklikud agentuurid. Juriidiliste tekstide tõlkimisel on oluline täpsus, sest vaid üks vale tõlge võib tõsiselt mõjutada kogu tõlgitud teksti tähendust. Seetõttu on väga oluline usaldada juriidilised tekstid kvalifitseeritud tõlgile, kelle emakeel on tihedalt seotud sihtkeelega.


Mis on juriidiline tõlkimine?


Juriidilised dokumendid tõlgitakse ja kinnitatakse notariaalselt. Nendeks võivad olla lepingud, patendid või isegi keerulisemad dokumendid, näiteks otsused ja dekreedid. Juriidilisi tõlkeid võib kasutada erinevatel eesmärkidel – lepingu või muu juriidilise dokumendi tähenduse paremaks mõistmiseks või dokumendi teises keeles tõlke kasutamiseks rahvusvahelistes äritehingutes või kohtupidamises. Juriidiliste tekstide tõlkimiseks peavad tõlgil olema teadmised ja kogemus nendega töötamisel, sest siin on vajalik suur täpsus igas lauses.


Paljud ei teadvusta endale, kui olulised on tegelikult tõlked, mis vajavad notariaalset kinnitamist ega ka seda, kui väärtuslik on tõlk, kes suudab dokumendi täpselt tõlkida. Notariaalse kinnitusega tõlked on tihtipeale keerulised ning nende koostamiseks parima kvaliteediga on vajalik tõlk, kelle emakeeleks on just sihtkeel, see tähendab keel, millesse dokument tuleb tõlkida.


On olemas palju erinevaid dokumente, mille tõlget on vaja notariaalselt kinnitada:

  • Testamendid;

  • Abielusertifikaadid;

  • Mitmesugused lepingud;

  • Sünnitunnistused;

  • Surmatunnistused;

  • Kohtudokumendid;

  • Abielulahutustunnistused;

  • Ettevõtte registreerimistunnistused;

  • Ja muud juriidilised dokumendid.


Tõlkija vastutab tõlke terminoloogia õigsuse eest ning ka selle eest, et dokumendi vormistus vastaks dokumendi originaalile, et notariaalselt kinnitatud tõlkeid tunnustataks seaduslikeks igas asutuses, kuhu need esitatakse. Ilma õige tõlketa võidakse neid dokumente pidada kehtetuteks või pettuseks, mis võib tekitada probleemse olukorra kõigi osaliste jaoks, sealhulgas kohtunikele, advokaatidele ja kõigile teistele, kes nende dokumentidega töötab.


RT Tulkojumi teeb koostööd kõrgelt kvalifitseeritud, suure juriidiliste tekstide tõlkimise kogemusega tõlkidega kogu maailmast. Juhul kui vajate notariaalselt kinnitatud tõlget, täitke päringuvorm ja selgitage tõlke hind välja 20 minuti jooksul!

Comments


bottom of page