top of page

Tekstų vertimas

Gramatiškai ir stilistiškai taisyklingas tekstų vertimas svarbus, kad būtų galima pateikti logiškai suprantamus tekstus žmonėms, suvokiantiems informaciją įvairiomis kalbomis. Siekdamas užtikrinti kokybišką tekstų vertimą, mūsų vertimų biuras atkreipia dėmesį į šiuos svarbius kriterijus. Teksto vertimas reikalingas daugelyje sričių, pavyzdžiui, verslo, teisės, medicinos, švietimo ir kt. Kruopštus ir apgalvotas požiūris į šį procesą padeda mums pateikti kokybiškus ir tikslius vertimus.

Kvalifikuoto vertėjo atranka

Mes atrenkame kvalifikuotus ir patyrusius vertėjus, kurie specializuojasi atitinkamoje pramonės šakoje ar srityje. Tik kvalifikuoto vertėjo paslaugos gali užtikrinti tikslius ir tinkamus vertimus.

Vertimo kryptis

Vertėjus parenkame pagal šalį, iš kurios jie kilę. Savo klientams teikiame vertimus, kurie verčiami iš vienos kalbos į kitą (iš pirminės kalbos į tikslinę) arba iš tikslinės kalbos atgal į pradinę kalbą.

Tinkamas kalbos vartojimo pasirinkimas

Vertimo kalba turėtų būti parinkta atsižvelgiant į tikslinę auditoriją ir norimą efektą. Kartais reikia pasirinkti formalią kalbą, tačiau kitais atvejais gali būti pageidautina neformalaus ar konkrečiai pramonės šakai būdingo kalbos pasirinkimo.

Terminijos derinimas

Kruopščiai atrinkome vertėjus, kurie supranta pramonės ar konkretaus projekto terminiją ir užtikrina nuoseklų vertimą visuose kontekstuose. Taip išlaikoma vienoda kalbos vartojimo kokybė.

Konteksto supratimas

Patartina iš anksto išsamiau informuoti apie teksto vertimo reikalavimus ir, esant reikalui, suteikti papildomos informacijos apie dokumento turinį. Konteksto supratimas padės mums pateikti tikslius ir tinkamus vertimus.

Teksto tikrinimo ir redagavimo procesas

Išvertę tekstą mes redaguojame išverstą tekstą. Peržiūrime ir redaguojame galimas teksto klaidas ar dviprasmybes. Vertimui pasitelkiamas korektorius, kad klientams būtų suteikta aukščiausia teksto vertimo kokybė.

Teksto vertimo kalbos stilistikos ir gramatikos laikymasis

Užtikriname, kad versdami tekstus vadovausimės atitinkamos kalbos stilistinėmis ir gramatinėmis taisyklėmis. Kokybiškas vertimas užtikrina ne tik teisingą turinį, bet ir teisingą kalbos vartojimą.

Teisiniai ir konfidencialumo klausimai

Versdami dokumentus užtikriname griežtą konfidencialumą. Galite būti tikri, kad Jūsų informacija nebus perduota trečiosioms šalims.

Įvairių sričių teksto vertimo paslaugos

01

Teisiniai

Teisės sritis yra vienas iš svarbiausių sektorių, kuriame profesionalūs tekstų vertimai yra ypač svarbūs. Siekaint užtikrinti teisinį aiškumą ir supratimą, sutartys, teismo dokumentai, teisiniai pranešimai ir kiti teisiniai dokumentai reikalauja tikslaus vertimo.

02

Medicininių dokumentų vertimas

Medicinos srityje vertimai būtini siekiant užtikrinti teisingą vaistų vartojimo instrukcijos teksto ir informacijos apie pacientą bei gydymo procesą vertimą. Medicininės ataskaitos, vaistų receptai, paciento ligos istorija ir kiti dokumentai reikalauja ypatingo dėmesio ir tikslumo, kad informacija būtų pateikta visiškai aiškiai.

03

Išsilavinimo dokumentų vertimas

Studentų diplomų, jų priedų, rezultatų nuorašų, prašymo dokumentų, akademinių sertifikatų ir kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertimo gali prireikti, jei asmuo nori studijuoti ar dirbti užsienyje. Taip pat būtina, kad išsilavinimo dokumentą skaitantis asmuo aiškiai suprastų studentų ar darbuotojų patirtį, įgūdžius ir nekiltų jokių nesusipratimų.

06

Mokslo ir technikos sritis

Mokslo ir technikos srityse reikalingi tikslūs publikacijų, tyrimų ataskaitų, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų vertimai, siekiant užtikrinti, kad informacija būtų teisingai suprasta ir naudojama. Vyriausybės ir tarptautiniams susitarimams, diplomatinių ryšių dokumentams, oficialiems pranešimams ir kitiems vyriausybės dokumentams gali reikėti profesionalaus vertimo, kad būtų užtikrintas tikslus ir oficialios kalbos vartojimas.

04

Mokslo ir technikos sritis

Mokslo ir technikos srityse reikalingi tikslūs publikacijų, tyrimų ataskaitų, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų vertimai, siekiant užtikrinti, kad informacija būtų teisingai suprasta ir naudojama.

05

Vyriausybės ir tarptautiniai dokumentai

Valstybės ir tarptautiniams susitarimams, diplomatinėms komunikacijos dokumentams, oficialiems pranešimams ir kitiems valstybiniams dokumentams gali būti reikalingas profesionalus vertimas, kad būtų užtikrintas tikslus ir oficialus kalbos naudojimas.

Teksto vertimo paslaugos įvairiems poreikiams

Profesionalūs vertimai yra būtini, kai ypač svarbu tikslumas, teisinis galiojimas ir suprantamumas. Šiose srityse mūsų kvalifikuoti vertėjai yra nepakeičiami, užtikrinantys teisingą informacijos perdavimą tarp skirtingų kalbų su didžiausiu tikslumu.

Profesionalūs tekstų vertimai ypač reikalingi įvairiose srityse, kur kalbos barjeras gali sukelti pavojų ar problemų, kurioms išspręsti prireiktų papildomo laiko. Todėl ypač svarbu, kad teksto vertimo paslaugos būtų ieškomos ir naudojamos laiku bei teikiamos kokybiškai. Mūsų vertimų biuras teksto vertimo paslaugas teikia greitai ir kokybiškai, paprastai tai trunka iki 24 valandų, priklausomai nuo teksto apimties. Dažnai vertimo užsakymus atliekame net per kelias valandas! 

Teksto vertimas yra labiausiai pageidaujama mūsų vertimų biuro paslauga. Mūsų profesionalūs kalbų specialistai verčia bet kokios temos ir formato tekstus į bet kokį kalbų derinį. Garantuojame konfidencialumą ir sutartų terminų laikymąsi. Mūsų vertimų biuro vertėjai be papildomo mokesčio dirba su įvairių sričių tekstais, laikydamiesi tikslinės kalbos gramatikos ir rašybos taisyklių, terminijos tikslumo ir specifinio kalbos stiliaus, įgyvendindami kliento reikalavimus ir nurodymus. Didelė mūsų vertėjų ir kitų kalbų specialistų duomenų bazė bei pasaulinis bendradarbiavimo partnerių tinklas suteikia galimybę kiekvienam vertimo projektui sukurti tinkamą ir profesionalią komandą. Didesnių ir sudėtingesnių projektų atveju naudojame įvairias vertimo atmintis arba CAT (Computer Aided Translations) programas, kurios žymiai pagerina vertimo greitį ir terminų nuoseklumą, o taip pat leidžia klientui sutaupyti pinigų.

Susisiekite su mumis Jums patogiausiu būdu!

bottom of page