top of page

Sünkroontõlge ja suuline tõlge

Sünkroontõlge ja suuline tõlge on tõlkeliigid, mille puhul tõlgitakse suuliselt, tagades kommunikatsiooni erinevaid keeli rääkivate inimeste vahel. Need tõlkeliigid on vajalikud paljudes igapäevastes olukordades, nii eraelus kui ka ärikeskkonnas, kus kirjalik tõlge ei sobi, näiteks kohtus, vestlustes, konverentsidel, koosolekutel või konsultatsioonidel. Meie tõlkebüroo pakub mitmesuguseid suulise tõlke teenuseid. Teie ärikohtumise, seminari, konvenrentsi või ürituse edukaks toimumiseks ja kõigi osalejate kaasamiseks pakume järeltõlget (konsekutiivset tõlkimist) ja sünkroontõlget. Vajaduse korral tõlgime ka telefoni või Skype’i teel ning pakume ka tõlgi teenuseid välisreisil või välispartnerite delegatsiooni Lätisse saabumise korral. Meie professionaalsed ja kõrgelt kvalifitseeritud tõlgid dubleerivad ka filme. Keelest arusaamise ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni tagamiseks erinevates keeltes ja olukordades on suuline tõlge oluliseks elemendiks. Selle eesmärgiks on saavutada olukord, kus kohalviibiv kuulajaskond suudab suuliselt suhelda erinevates keeltes ja saada teineteisest selgelt ja üheselt mõistetavalt aru, mis nõuab suurt kogemust sellise tõlke teostamisel. Seetõttu soovitame kasutada meie poolt pakutavat sünkroontõlget, sest meie sünkroontõlgid on hoolega valitud erinevates valdkondades, et saaksime oma klientidele suulise tõlke tagamisel juhinduda kõrgeimatest standarditest, mis hõlmavad endas arenenud reaktsiooni ja suurt keskendumisvõimet, et tõlge oleks hoogne ja jooksev.

Rahvusvahelised standardid

Konfidentsiaalsus ja turvalisus

Kiirus ja efektiivsus

pexels-pixabay-48148.jpg

Sünkroontõlke liike ja olukordi, kus neid on vaja järgida, on mitmeid

01

Sünkroontõlge

Tõlk kuulab rääkijat ja samaaegselt tõlgib öeldu vajalikku keelde, tagades sellega, et kuulajaskond saab kõnest aru reaalajas. Sellist tõlkimisviisi kasutatakse sageli konverentsidel, suurtel koosolekutel või rahvusvahelistel üritustel.

02

Järeltõlge ehk konsekutiivne tõlkimine

Rääkija ütleb mitmed lause- või fraasigrupid, seejärel tehakse paus, et tõlk saaks öeldu ära tõlkida. Seda meetodit kasutatakse sageli vestlustes, ärikohtumistel ja kohtupidamisel.

03

Tõlkimine külaliste vastuvõtul ja turismireisil

Tõlk saadab külastajaid või turiste ja tagab suulise tõlke, et tagada turistide ja giidi vahelist õiget arusaamist ja kommunikatsiooni.

05

Medicīniskais tulkojums

Medicīnas jomā tulki var piedalīties pacienta un ārsta sarunās, nodrošinot pareizu medicīniskās informācijas nodošanu. 

04

Tõlge telefoni teel või interneti vahendusel (online)

Koos online-tehnoloogiate arenguga on saanud võimalikuks suuline tõlkimine telefoni teel või interneti vahendusel, tagades kommunikatsiooni ilma füüsilise kohaloluta.

06

Suuline tõlkimine meelelahutus- ja haridusüritustel

Tõlgid võivad osaleda erinevatel meelelahutus- või haridusüritustel, tagades selge ja arusaadava kommunikatsiooni erinevates keeltes rääkivate inimeste vahel. 

07

Suuline tõlge kohtumistel ja konsultatsioonidel

Tõlk osaleb kohtumistel või konsultatsioonidel tagamaks, et kõik osalejad saaksid efektiivselt teineteisest aru.

Sünkroontõlge või suuline tõlge?

Sageli sünonüümidena kasutatavad, ühe ja sama suulise tõlkimise viisi kirjeldamiseks kasutatavad fraasid võivad siiski sisaldada mõningaid erinevusi sõltuvalt sisu kontekstist. Siin on nende mõlema mõiste detailsem selgitus:

  • Suuline tõlge – laiem mõiste, mis hõlmab igasugust suulist tõlkimist, võtmata arvesse konkreetset meetodit või olukorda. Seega võib suuline tõlkimine hõlmata endas nii sünkroonset kui ka järeltõlget (ehk konsekutiivset tõlkimist) ning ka muid meetodeid. See mõiste on kõikehõlmav ja seda võidakse kasutada igat liiki suulise tõlke kirjeldamiseks.

  • Sünkroontõlge – spetsiifilisem mõiste, mis viitab kindlale suulise tõlke viisile. Selle meetodi korral kuulab sünkroontõlk samaaegselt rääkijat ja tõlgib kõik öeldu kuulajaskonnale. Sageli kasutatakse seda tõlkimisviisi konverentsidel, rahvusvahelistel üritustel või muudes olukordades, kus on vajalik reaalajas tõlge. 

Niisiis, kuigi „sünkroontõlge“ on „suulise tõlke“ alaliik, ei viita mõiste „suuline tõlge“ mitte alati sünkroontõlkele. Erinevus on suurel määral semantiline ja sõltub kontekstist, milles vastavat mõistet kasutatakse. Oluline on mõista, et mõlemal mõistel on peamiselt üks ja sama eesmärk – tagada keelest arusaamine suulise kommunikatsiooni käigus.

Võta meiega ühendust enda jaoks mugaval viisil!

bottom of page