top of page

Tekstide toimetamine

Teksti kontrollimine ja toimetamine on oluline ka enne tõlkimist, tagamaks, et Teie teksti sisu ja selle tõlge oleks professionaalne ja vastaks kõrgetele keelestandarditele. See aitab vältida ebatäpsusi, mis võivad mõjutada Teie informatsiooni edastamist ja selle mõju auditooriumile. Alati tasub enne materjalide avaldamist veenduda teksti kvaliteedis. Just seetõttu pakume teksti korrektuuri - grammatika-, õigekirja-, kirjavahemärgi- ja stiilivigade eemaldamiseks tekstist. Juhul kui dokument on juba tõlgitud, kuid Te soovite kontrollida selle kvaliteeti, pakume teksti korrektuuri, toimetamist ja keelekasutuse stiili parandamist. Samuti võime teha teksti korrektuuri dokumentidele, mis juba originaalis on koostatud läti või võõrkeeles. Meie tõlkebüroos RT Tulkojumi tegelevad teksti korrektuuriga vaid need spetsialistid, kelle jaoks vastav sihtkeel on emakeeleks. Tagame, et meie spetsialistid kontrollivad esitatud teksti hoolikalt ja eemaldavad sellest grammatika-, õigekirja-, kirjavahemärgi- ja stiilivead ning ka terminoloogilised ebatäpsused.

Rahvusvahelised standardid

Konfidentsiaalsus ja turvalisus

 Kiirus ja efektiivsus

Mõningaid olulisi tekstide kontrollimise ja toimetamise aspekte meie tõlkeprotsessis

01

Grammatika ja ortograafia kontrollimine

Toimetaja kontrollib teksti hoolikalt tagamaks, et tõlge ei sisalda grammatikavigu ja ortograafilisi ebatäpsusi. Õigesti koostatud tekst on oluline tõlke kvaliteeti mõjutav tegur.

03

Teksti loogika kontrollimine

Toimetaja analüüsib tõlget ja kontrollib, kas tekst on arusaadav ja loogiline. Lisaks õigele keelekasutusele hõlmab see ka informatsioonivoo loogilisust ja selgust.

05

Valdkonnaspetsiifiline kontroll

Sõltuvalt tõlke sisust viib toimetaja läbi tõlke valdkonnaspetsiifilise kontrollimise, mõistete ja tehnilise terminoloogia õige kasutamise ja tõlkimise tagamiseks.

02

Keelekasutuse stiili ja - kultuuri kontrollimine

Toimetaja kontrollib teksti selleks, et see lisaks grammatikareeglitele vastaks ka stiili- ja kultuurireeglitele. See aspekt on oluline, et tekst sobiks konkreetsele sihtauditooriumile.

04

Tõlgete ühendamise kontrollimine

Juhul kui kasutatakse mitmest inimesest koosnevat tõlkemeeskonda, tagab toimetaja tõlgete ühendamise, tagades ühtse terminoloogia kasutamise ja ühtse stiili.

06

Kliendi juhiste täitmise kontrollimine

Toimetaja võtab arvesse kliendi juhiseid ja nõudeid stiili, tooni ja muude spetsiifiliste, soovitavate elementide osas, juhul kui see on vajalik.

Teksti toimetamise hinnad

Teksti korrektuuri/toimetamise hind moodustab 50% tõlke hinnast. Juhul kui tõlge on tehtud väga halva kvaliteediga, võib hind muutuda.

 

Püsiklientidele ja suurema mahuga tõlgete korral pakume hinnasoodustusi.

Võta meiega ühendust enda jaoks mugaval viisil!

bottom of page