top of page

Tekstitõlge

Erinevates keeltes informatsiooni omandavatele inimestele loogiliselt arusaadavate tekstide tagamiseks on oluline tõlkida grammatiliselt ja stiililiselt õigesti. Tekstide kvaliteetse tõlkimise tagamiseks pöörab meie tõlkebüroo tähelepanu järgmistele olulistele kriteeriumitele. Tekstide tõlkimine on vajalik paljudes valdkondades, näiteks äris, õigusvaldkonnas, meditsiinis, hariduses jt. Hoolikas ja läbimõeldud lähenemine sellele protsessile aitab meil tagada kvaliteetse ja täpse tõlke.

Kvalifitseeritud tõlgi valik

Valime kvalifitseeritud ja kogenud tõlke, kes on spetsialiseerunud vastavale alale või valdkonnale. Ainult kvalifitseeritud tõlgi teenused suudavad tagada täpse ja vastava tõlke.

Tõlkesuund

Tõlkide valikul võtame arvesse seda, millisest riigist nad tulevad. Oma klientidele pakume tõlkeid, mis tõlgitakse ühest keelest teise (algkeelest sihtkeelde) või ka sihtkeelest tagasi lähtekeelde.

Vastava keelekasutuse valik

Tõlke keelekasutuse valikul tuleb arvesse võtta sihtauditooriumi ja soovitavat mõju. Mõnikord on vaja valida formaalne keelekasutus, kuid teinekord võibolla soovitatav kas mitteformaalne või spetsiifiline, valdkonnale sobiv keelekasutus.

Terminoloogia kooskõlastamine

Oleme hoolikalt välja valinud tõlgid, kes tunnevad valdkonna või spetsiifilise projekti terminoloogiat ja tagavad kooskõlastatud tõlke kogu konteksti ulatuses. Selliselt tagatakse ühtne keelekasutuse kvaliteet.

Konteksti mõistmine

Juba eelnevalt oleks soovitatav informeerida teksti tõlkimise nõuetest detailsemalt ja vajaduse korral anda ka täiendavat informatsiooni dokumendi sisu kohta. Konteksti mõistmine aitab meil tagada täpse ja sobiva tõlke.

Tekstide kontrollimise ja toimetamise protsess

Pärast teksti tõlkimist viime me läbi  tõlgitud teksti toimetamise. Me vaatame üle ja redigeerime võimalikud tekstis esinevad vead või ebaselgused. Kliendile kõrgeima tekstitõlke kvaliteedi tagamiseks kaasatakse tõlkimise protsessi korrektor.

Tekstitõlkel keele stilistika ja grammatika järgimine

Tekstide tõlkimisel tagame keele stilistika ja grammatikareeglite järgimise vastavas keeles. Kvaliteetne tõlge tagab lisaks õigele sisule ka õige keelekasutuse.

Juriidilised ja konfidentsiaalsusküsimused

Dokumentide tõlkimisel järgime hoolega konfidentsiaalsust. Võite olla kindel, et Teie informatsiooni ei edastata kolmandatele isikutele.

Tekstitõlketeenused erinevates valdkondades

01

Juriidilised dokumendid

Juriidiline valdkond on üks olulisimaid sektoreid, kus tekstide professionaalne tõlkimine on eriti oluline. Lepingud, kohtudokumendid, juriidilised teated ja muu juriidiline dokumentatsioon nõuab õigusliku selguse ja arusaamise tagamiseks täpset tõlget.

02

Meditsiinidokumentide tõlkimine

Meditsiinivaldkonnas on tõlked vajalikud ravimite kasutamise juhiste õigete tekstide ja patsiendi ravimise protsessi kirjeldava informatsiooni tagamiseks. Meditsiinilised teated, ravimiretseptid, patsiendi haiguslugu ja muud dokumendid nõuavad erilist tähelepanu ja täpsust, et informatsioon edastataks absoluutselt selgelt.

03

Haridusdokumentide tõlkimine

Üliõpilaste diplomite, nende lisade, hinnetelehtede, avalduste, akadeemiliste sertifikaatide ja muude haridusdokumentide tõlge võib osutuda vajalikuks juhul kui isik soovib õppida või töötada välismaal. See on vajalik ka selleks, et haridusdokumenti lugev isik saaks selgelt aru üliõpilase või töötaja kogemusest ja oskustest ning et ei tekiks valestimõistmist.

06

Teadus- ja tehnikavaldkond

Teadus- ja tehnikavaldkonnas on vajalikud täpsed artiklite, uuringuaruannete, tehniliste spetsifikatsioonide ja muude dokumentide tõlked, et tagada informatsioonist õige arusaamine ja selle õige kasutamine.

04

Teadus- ja tehnikavaldkond

Teadus- ja tehnikavaldkonnas on vajalikud täpsed artiklite, uuringuaruannete, tehniliste spetsifikatsioonide ja muude dokumentide tõlked, et tagada informatsioonist õige arusaamine ja selle õige kasutamine.

05

Valitsus- ja rahvusvahelised dokumendid

Riigi- ja rahvusvahelised lepingud, diplomaatilise suhtluse dokumendid, ametlikud teated ja muud riiklikud dokumendi võivad vajada professionaalset tõlget täpse ja ametliku keelekasutuse tagamiseks.

Tekstitõlketeenused erinevatele nõuetele

Professionaalsed tõlked on olulised seal, kus täpsus, juriidiline jõusolek ja arusaadavus on eriti tähtsad. Sellistes valdkondades on meie kvalifitseeritud tõlgid asendamatud, tagades informatsiooni õige ja suurima täpsusega ülekandmise erinevate keelte vahel.

Tekstide professionaalne tõlkimine on eriti vajalik erinevates valdkondades, kus keelebarjäärid võivad tekitada riske või probleeme, mille lahendamine nõuaks lisaaega. Seetõttu on eriliselt tähtis, et tekstitõlketeenuseid otsitaks ja kasutataks õigeaegselt ning et neid osutataks kvaliteetselt. Meie tõlkebüroo osutab tekstitõlketeenuseid kiirelt ja efektiivselt, tavaliselt nõuab see teksti mahust sõltuvalt kuni 24h. Sageli täidame tõlketellimused isegi mõne tunni jooksul! 

Tekstide tõlkimine on enimnõutud meie tõlkebüroo poolt osutatav teenus. Meie professionaalsed keelespetsialistid tõlgivad iga teema ja igat formaati tekstid igas keelekombinatsioonis. Tagame konfidentsiaalsuse ja kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamise. Meie tõlkebüroo tõlkijad töötavad erinevate valdkondade tekstidega ilma lisajuurdehindluseta, järgides sihtkeele grammatika- ja õigekirjareegleid, terminoloogilist täpsust ja spetsiifilist keelestiili, järgides kliendi nõudmisi ja juhiseid. Meie lai tõlkijate ja muude keelespetsialistide andmebaas ning ka globaalne koostööpartnerite võrgustik tagab võimaluse luua iga tõlkeprojekti jaoks vastav ja professionaalne meeskond. Mahult suuremate ja keerulisemate projektide korral kasutamine erinevaid tõlkemälusid ehk CAT (Computer Aided Translations) programme, mis oluliselt tõstavad tõlkimise kiirust ja terminoloogilist konsekventsust ning aitavad ka kliendil kulusid kokku hoida.

Võta meiega ühendust enda jaoks mugaval viisil!

bottom of page