top of page

Tekstų redagavimas

Teksto tikrinimas ir redagavimas yra labai svarbus procesas ir prieš vertimą, siekiant užtikrinti, kad jūsų teksto ir jo vertimo turinys būtų profesionalus ir atitiktų aukštus kalbos standartus. Tai padeda išvengti netikslumų, galinčių turėti įtakos jūsų informacijos perdavimui ir poveikiui auditorijai. Prieš publikuojant medžiagą visada verta pasitikrinti teksto kokybę. Todėl siūlome pataisyti tekstą, pašalinant gramatikos, rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidas. Jei dokumentas jau yra išverstas, bet jūs norite pasitikrinti jo kokybę, siūlome teksto taisymą, redagavimą ir kalbos stiliaus tobulinimą. Taip pat galime pataisyti dokumentų, kurie jau originaliai buvo parašyti latvių ar užsienio kalba, tekstus. Mūsų vertimų biure RT Tulkojumi tekstą taiso tik specialistai, kurių atitinkama tikslinė kalba yra gimtoji. Garantuojame, kad mūsų specialistai nuodugniai patikrins pateiktą tekstą, pašalins gramatikos, rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidas bei terminologijos trūkumus.

Tarptautiniai standartai

Konfidencialumas ir saugumas

Greitis ir efektyvumas

Kai kurie svarbūs teksto tikrinimo ir redagavimo aspektai mūsų vertimo procese

01

Gramatikos ir rašybos tikrinimas

Redaktorius nuodugniai tikrina tekstą, kad įsitikintų, jog vertime nėra gramatinių klaidų ir rašybos netikslumų. Teisingai surašytas tekstas yra esminis vertimo kokybės veiksnys.

03

Teksto logikos tikrinimas

Redaktorius analizuoja vertimą, kad įsitikintų, jog tekstas yra suprantamas ir logiškas. Tai apima ne tik taisyklingą kalbos vartojimą, bet ir užtikrina logišką bei aiškų informacijos srautą.

05

Srities specifikacijų patikrinimas

Atsižvelgdamas į vertimo turinį, redaktorius atlieka srities specifikacijų patikrinimą, kad įsitikintų, jog techninė terminija ir terminai yra teisingai vartojami ir išversti.

02

Kalbos stilistikos ir kultūros patikrinimas

Redaktorius tikrina vertimą, kad įsitikintų, jog jis atitinka ne tik gramatines, bet ir stilistines bei kultūrines kalbos normas. Šis aspektas svarbus, kad tekstas tiktų konkrečiai tikslinei auditorijai.

04

Vertimų sujungimo kontrolė

Jei buvo naudojama kelių žmonių vertėjų komanda, redaktorius užtikrina vienodą visų vertėjų atliktų vertimų sujungimą, kuris apima vienodą terminų vartojimą ir vienodą kalbos stilių.

06

Kliento nurodymų peržiūra

Redaktorius atsižvelgia į kliento nurodymus ir reikalavimus stiliui, tonui ir kitiems specifiniams norimiems elementams, jei tai būtina.

Teksto redagavimo kaina

Teksto taisymo/redagavimo kaina – 50% nuo visos vertimo kainos. Jei vertimas yra labai prastos kokybės, kaina gali keistis.

 

Nuolatiniams klientams ir didesnės apimties vertimams taikomos nuolaidos.

Susisiekite su mumis Jums patogiausiu būdu!

bottom of page