top of page

Sinhronā un mutiskā tulkošana

Sinhronā un mutiskā tulkošana ir tulkošanas veids, kas tiek veikts mutvārdu valodā, nodrošinot komunikāciju starp cilvēkiem, kuri runā dažādās valodās. Šis tulkojuma veids ir nepieciešams daudzās ikdienas situācijās - gan privātā sadzīvē, gan lietišķā vidē, kur rakstveida tulkojums nebūtu piemērots, piemēram, tiesvedībā, sarunās, konferencēs, sapulcēs vai konsultācijās. Mūsu tulkošanas birojs piedāvā dažādus mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Lai jūsu lietišķā tikšanās, seminārs, konference vai pasākums noritētu veiksmīgi ar visu dalībnieku iesaistīšanu, nodrošinām secīgo (konsekutīvo) un sinhrono tulkošanu. Nepieciešamības gadījumā veicam arī tulkošanu pa tālruni vai Skype, kā arī piedāvājam tulka pakalpojumus ārzemju braucienu laikā vai sagaidot ārvalstu partneru delegāciju Latvijā. Mūsu profesionālie un augsti kvalificētie tulki veic arī filmu dublēšanu. Mutiskā tulkošana ir būtisks elements, nodrošinot valodas sapratni un starpkultūru komunikāciju dažādās valodās un situācijās. To mērķis ir panākt, lai klātesošā auditorija varētu mutiski sazināties dažādās valodās un saprast viens otru skaidri un nepārprotami, kas prasa lielu pieredzi šāda veida tulkojumu veikšanā. Tāpēc iesakām izmantot mūsu piedāvāto sinhrono tulkošanu, jo mūsu sinhronie tulki ir rūpīgi atlasīti dažādās nozarēs, lai mēs saviem klientiem varētu nodrošināt mutisko tulkošanu, vadoties pēc augstākajiem standartiem, kas ietver attīstītu reakciju un augstas koncentrēšanās spējas, lai tulkošana būtu raita un tekoša.

Starptautiskie standarti

Konfidencialitāte un drošība

Ātrums un efektivitāte

pexels-pixabay-48148.jpg

Ir vairāki sinhronās tulkošanas veidi un situācijas, kur tos nepieciešams izmantot

01

Sinhronā tulkošana

Tulks vienlaikus klausās runātāju un pārtulko to nepieciešamajā valodā, tādējādi nodrošinot, ka auditorija var saprast runu reālajā laikā. Šāda veida tulkojumu bieži izmanto konferencēs, lielās sapulcēs vai starptautiskos pasākumos.

02

Secīgā, jeb konsekutīvā  tulkošana

Runātājs izsaka vairākas teikumu vai frāžu grupas, pēc tam tiek ieturēta pauze, lai tulks pārtulkotu teikto. Šo metodi bieži izmanto sarunās, biznesa tikšanās vai tiesvedībā.

03

Viesmīlības un tūrisma tulkojums

Tulks pavada apmeklētājus vai tūristus un nodrošina mutisku tulkojumu, lai nodrošinātu pareizu sapratni un komunikāciju starp tūristiem un gidu.

05

Medicīniskais tulkojums

Medicīnas jomā tulki var piedalīties pacienta un ārsta sarunās, nodrošinot pareizu medicīniskās informācijas nodošanu. 

04

Tulkojums telefoniski vai tiešsaistē

Līdz ar tiešsaistes tehnoloģiju attīstību ir kļuvis iespējams veikt mutiskus tulkojumus telefoniski vai tiešsaistē, nodrošinot komunikāciju bez fiziskas klātbūtnes.

06

Mutiskā tulkošana izklaides un izglītības pasākumos

Tulki var piedalīties dažādos izklaides un izglītības pasākumos, nodrošinot, ka cilvēki, kuri runā dažādās valodās, rastu skaidru un saprotamu komunikāciju. 

07

Mutiskā tulkošana sanāksmēs un konsultācijās

Tulks piedalās sanāksmēs vai konsultācijās, lai nodrošinātu, ka visi dalībnieki var
efektīvi saprast viens otru.

Sinhronā tulkošana vai mutiskā tulkošana?

Frāzes, kas bieži tiek izmantotas kā sinonīmi, lai aprakstītu vienu un to pašu veidu, kā notiek mutvārdu tulkojums, tomēr var ietvert nelielas atšķirības atkarībā no satura konteksta. Šeit ir detalizētāks skaidrojums šiem abiem terminiem:

  • Mutiskā tulkošana - plašāks termins, kas ietver jebkura veida mutisko tulkojumu, neņemot vērā konkrētu metodi vai situāciju. Tādējādi mutiskie tulkojumi var ietvert gan sinhrono tulkošanu, gan secīgo jeb konsekutīvo tulkošanu, kā arī citas metodes. Šis termins ir visaptverošs un var tikt izmantots, lai aprakstītu visu veidu mutisko valodas pārveidošanu.

  • Sinhronā tulkošana - specifiskāks termins, kas atsaucas uz noteiktu mutiskā tulkojuma veidu. Šajā metodē sinhronais tulks vienlaikus klausās runātāju un tulko visu teikto runu auditorijai. Šo veidu bieži izmanto konferencēs, starptautiskos pasākumos vai citās situācijās, kur ir nepieciešams reāllaika tulkojums. 

Tātad, lai arī "sinhronā tulkošana" ir ietverta "mutiskajos tulkojumos", ne vienmēr "mutiskie tulkojumi" viennozīmīgi norāda uz sinhrono tulkošanu. Atšķirība ir lielā mērā semantiska un atkarīga no konteksta, kurā tiek lietots attiecīgais termins. Svarīgi ir saprast, ka abiem terminiem galvenokārt ir viens un tas pats mērķis - nodrošināt valodas sapratni mutiskās komunikācijas procesā.

Sazinieties ar mums sev ērtākā veidā!

bottom of page