top of page

Tekstu rediģēšana

Teksta pārbaude un rediģēšana ir būtiski svarīgs process arī pirms tulkošanas, lai nodrošinātu, ka Jūsu teksta saturs un tā tulkojums ir profesionāls un atbilst augstiem valodas standartiem. Tas palīdz izvairīties no neprecizitātēm, kas var ietekmēt Jūsu informācijas nodošanu un ietekmi uz auditoriju. Pirms materiālu publiskošanas vienmēr ir vērts pārliecināties par teksta kvalitāti. Tieši tādēļ piedāvājam veikt teksta korekciju, novēršot gramatikas, pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas. Ja dokumentam jau ir veikts tulkojums, taču Jūs vēlaties pārbaudīt tā kvalitāti, piedāvājam veikt teksta korekciju, rediģēšanu un valodas stila uzlabošanu. Tāpat teksta korekciju varam veikt dokumentiem, kas jau oriģināli ir sastādīti latviešu vai svešvalodā. Mūsu tulkošanas birojs RT Tulkojumi teksta korekciju nodrošina tikai tie speciālisti, kuriem attiecīgā mērķvaloda ir dzimtā. Garantējam, ka mūsu speciālisti veiks rūpīgu iesniegtā teksta pārbaudi, novēršot gramatikas, pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas, kā arī jebkuras terminoloģijas nepilnības.

Starptautiskie standarti

         Konfidencialitāte un drošība

             Ātrums un efektivitāte

Daži būtiski aspekti par teksta pārbaudi un rediģēšanu mūsu tulkošanas procesā

01

Gramatikas un ortogrāfijas pārbaude

Redaktors veic rūpīgu teksta pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tulkojumā nav gramatikas kļūdu un ortogrāfijas neprecizitāšu. Pareizi sastādīts teksts ir būtisks faktors tulkojuma kvalitātē.

03

Teksta loģikas pārbaude

Redaktors analizē tulkojumu, lai nodrošinātu, ka teksts ir saprotams un loģisks. Tas ietver ne tikai pareizu valodas izmantošanu, bet arī nodrošina loģisku un skaidru informācijas plūsmu.

05

Nozares specifikācijas pārbaude

Atkarībā no tulkojuma satura, redaktors veic nozares specifikācijas pārbaudi, lai nodrošinātu, ka termini un tehniskā terminoloģija ir pareizi lietota un iztulkota.

02

Valodas stilistikas un kultūras pārbaude

Redaktors pārbauda tulkojumu, lai nodrošinātu, ka tas atbilst ne tikai gramatikas normām, bet arī valodas stilistikas un kultūras normām. Šis aspekts ir svarīgs, lai teksts būtu piemērots konkrētajai mērķauditorijai.

04

Tulkojumu apvienošanas kontrole

Ja ir izmantota vairāku cilvēku tulkošanas komanda, redaktors nodrošina vienotu tulkojuma apvienošanu starp visiem tulkojumiem, kas ietver vienotu terminoloģijas izmantošanu un vienādu valodas stilu.

06

Klienta norāžu pārbaude

Redaktors ņem vērā klienta norādes un prasības attiecībā uz stilu, toni un citiem specifiskiem vēlamiem elementiem, ja tas ir nepieciešams.

Tekstu rediģēšanas cenas

Tekstu koriģēšanas/rediģēšanas izmaksas sastāda 50% no pilnas tulkojuma cenas. Ja tulkojums ir ļoti sliktas kvalitātes, cena var mainīties.

 

Patstāvīgiem klientiem un lielāka apjoma tulkojumiem tiek piemērotas atlaides. 

Sazinieties ar mums sev ērtākā veidā!

bottom of page