top of page

Tekstu tulkošana

Gramatiski un stilistiski pareiza tekstu tulkošana ir svarīga, lai spētu nodrošināt tekstus, kas ir loģiski saprotami cilvēkiem, kuri uztver informāciju dažādās valodās. Lai nodrošinātu kvalitatīvu tekstu tulkošanu, mūsu tulkošanas birojs pievērš uzmanību šādiem būtiskiem kritērijiem. Teksta tulkošana ir vajadzīga daudzās jomās, piemēram, biznesā, juridiskajā jomā, medicīnā, izglītībā u.c. Rūpīga un pārdomāta pieeja šim procesam mums palīdz nodrošināt kvalitatīvus un precīzus tulkojumus.

Kvalificēta tulka izvēle

Izvēlamies kvalificētus un pieredzējušus tulkus, kuri ir specializējušies attiecīgajā nozarē vai jomā. Tikai kvalificēti tulka pakalpojumi var nodrošināt precīzus un atbilstošus tulkojumus.

Tulkošanas virziens

Izvēlamies tulkus, ņemot vērā, no kuras valsts tie nāk. Nodrošinām saviem klientiem tulkojumus, kuri tiek tulkoti no vienas valodas uz citu (no avota valodas uz mērķa valodu) vai arī no mērķa valodas atpakaļ uz avota valodu.

Atbilstoša valodas lietojuma izvēle

Tulkojuma valoda jāizvēlas, ņemot vērā mērķa auditoriju un vēlamo ietekmi. Dažreiz ir nepieciešams izvēlēties formālu valodas lietojumu, bet citos gadījumos var būt vēlama neformāla vai specifiska, nozarei piemērota valodas lietojuma izvēle.

Terminoloģijas saskaņošana

Esam rūpīgi atlasījuši tulkus, kuri izprot nozares vai specifiskā projekta terminoloģiju un nodrošina saskaņotu tulkojumu visā kontekstā. Tādējādi tiek saglabāta vienota valodas lietojuma kvalitāte

Konteksta izpratne 

Būtu ieteicams jau iepriekš detalizētāk informēt par teksta tulkošanas prasībām un, ja nepieciešams, nodrošināt papildu informāciju par dokumenta saturu. Konteksta izpratne palīdzēs mums nodrošināt precīzus un piemērotus tulkojumus.

Tekstu pārbaudes un rediģēšanas process 

Pēc teksta tulkošanas mēs veicam tulkotā teksta rediģēšanu. Mēs pārskatām un rediģējam iespējamās teksta kļūdas vai neskaidrības. Tulkojumam tiek piesaistīts korektors, lai klientiem nodrošinātu visaugstāko tekstu tulkošanas kvalitāti.

Tekstu tulkošanas valodas stilistikas un gramatikas ievērošana

Nodrošinām, ka tulkojot tekstus, ievērojam valodas stilistikas un gramatikas noteikumus attiecīgajā valodā. Kvalitatīvs tulkojums ne tikai nodrošina pareizu saturu, bet arī pareizu valodas pielietojumu.

Juridiskās un konfidencialitātes jautājumi

Dokumentu tulkošanā nodrošinām  rūpīgu konfidencialitātes ievērošanu. Varat būt pārliecināti, ka Jūsu informācija netiks nodota trešajām personām.

Tekstu tulkošanas pakalpojumi dažadām nozarēm

01

Juridiskie dokumenti

Juridiskā nozare ir viens no svarīgākajiem sektoriem, kur profesionāli teksta tulkojumi ir īpaši būtiski. Līgumi, tiesas dokumenti, juridiski paziņojumi un cita juridiskā dokumentācija prasa precīzu tulkojumu, lai nodrošinātu tiesisku skaidrību un sapratni.

02

Medicīnas dokumentu tulkošana

Medicīnas nozarē tulkojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu pareizu zāļu lietošanas instrukcijas tekstu un informācijas par pacientu par ārstēšanās procesu tulkošanu. Medicīniskie ziņojumi, zāļu receptes, pacienta slimības vēsture un citi dokumenti prasa īpašu uzmanību un precizitāti, lai informācija tiktu pasniegta absolūti skaidri.

03

Izglītības dokumentu tulkošana

Studentu diplomu, to pielikumu, sekmju izrakstu, pieteikumu dokumentu, akadēmisko sertifikātu un citu izglītības dokumentu tulkojums var būt nepieciešams, ja persona vēlas studēt vai strādāt ārzemēs. Tas nepieciešams arī, lai persona, kas lasa izglītības dokumentu, skaidri izprastu studentu vai darbinieku pieredzi un prasmes un nerastos pārpratumi.

06

Zinātniskā un tehniskā joma

Zinātniskajā un tehniskajā jomā precīzi tulkojumi ir nepieciešami publikācijām, pētījumu atskaitēm, tehnikas specifikācijām un citiem dokumentiem, lai nodrošinātu, ka informācija tiek pareizi saprasta un izmantota.

04

Zinātniskā un tehniskā joma

Zinātniskajā un tehniskajā jomā precīzi tulkojumi ir nepieciešami publikācijām, pētījumu atskaitēm, tehnikas specifikācijām un citiem dokumentiem, lai nodrošinātu, ka informācija tiek pareizi saprasta un izmantota.

05

Valdības un starptautiskie dokumenti:

Valsts un starptautiskiem līgumiem, diplomātiskas saziņas dokumentiem, oficiāliem paziņojumiem un citiem valstiskiem dokumentiem var būt nepieciešama profesionāla tulkošana, lai nodrošinātu precīzu un oficiālu valodas lietojumu

Tekstu tulkošanas pakalpojumi dažadām prasībām

Profesionāli tulkojumi ir būtiski tur, kur precizitāte, juridiskā spēkā esamība un saprotamība ir īpaši svarīga. Šajās jomās mūsu kvalificētie tulki ir neaizvietojami, nodrošinot pareizu informācijas pārnešanu starp dažādām valodām ar visaugstāko precizitāti.

Profesionāli teksta tulkojumi ir īpaši nepieciešami dažādās nozarēs, kur valodas barjeras varētu radīt riskus vai problēmas, kuru risināšana prasītu papildus laiku. Tāpēc ir īpaši svarīgi, ka tekstu tulkošanas pakalpojumi tiek meklēti un izmantoti laicīgi un nodrošināti kvalitatīvi. Mūsu tulkošanas birojs tekstu tulkošanas pakalpojumus sniedz ātri un efektīvi, parasti tas aizņem līdz 24h atkarībā no teksta apjoma. Bieži tulkošanas pasūtījumus izpildām pat dažu stundu laikā! 

Tekstu tulkošana ir vispieprasītākais mūsu tulkošanas biroja sniegtais pakalpojums. Mūsu profesionālie valodu speciālisti veic jebkura temata un formāta tekstu tulkojumu jebkurā valodu kombinācijā. Garantējam konfidencialitāti un norunāto termiņu ievērošanu. Mūsu tulkošanas biroja tulki strādā ar dažādu nozaru tekstiem bez papildus uzcenojuma, ievērojot mērķvalodas gramatikas un pareizrakstības likumus, terminoloģijas precizitāti un specifisko valodas stilu, īstenojot klienta prasības un norādījumus. Mūsu plašā tulkotāju un citu valodu speciālistu datu bāze, kā arī globālais sadarbības partneru tīkls nodrošina iespējas izveidot katram tulkošanas projektam atbilstošu un profesionālu komandu. Apjomā lielāku un sarežģītāku projektu gadījumā izmantojam dažādas tulkošanas atmiņas jeb CAT (Computer Aided Translations) programmas, kas būtiski uzlabo tulkošanas ātrumu un terminoloģijas konsekvenci, kā arī ļauj klientam ietaupīt līdzekļus.

Sazinieties ar mums sev ērtākā veidā!

bottom of page